Uw ervaring telt!

Het is voor veel mensen een zoektocht wat de juiste duurzame maatregelen zijn en welke bedrijven hen kunnen helpen. Heeft u ervaring met het duurzaam maken van uw woning? Inspireer anderen door uw woning op de website te tonen en uw ervaringen te delen.

Meld je tuin aan
Meld je woning aan

 

Omschrijving

Inwoners van Harderwijk en Hierden konden in 2020 een subsidie aanvragen voor het aanschaffen van een regenton of een regenwaterschutting.

Omschrijving

Een projectontwikkelaar is de afgelopen jaren bezig geweest om het gebouw waarin Harders Plaza was gevestigd, te vervangen door een themacentrum met daarnaast appartementen.

Omschrijving

Bouwen met natuur staat centraal in het herstel van de Hierdense beek, dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijk materiaal.

Omschrijving

Aan de rand van de Harderwijkse wijk Drielanden is een nieuw park verschenen, het Crescent park.

Omschrijving

In mei 2019 is er op het schoolplein van basisschool de Wereldweide in Wezep een moestuin gecreëerd.

Omschrijving

Afkoppelen raadhuisplein Oldebroek en omgeving

Omschrijving

De Brink, een pleintje in Elspeet waar de lokale markt wordt gehouden, was aan vernieuwing toe. Dit gaf mogelijkheden om ook voor dit deel van Elspeet de wateroverlast aan te pakken.

Omschrijving

In 2019 zijn in gemeente Nunspeet diverse nieuwe groene uitbreidingsgebieden en doorgaande wegbermen ingezaaid met een tweejarige bloemenmengsel.

Omschrijving

Openstaande vacatures, hoge werkdruk en altijd te weinig tijd om aandacht te schenken aan bijzondere projecten.

Omschrijving

Wateroverlast bij hevige buien en een rioolwaterzuivering met beperkte capaciteit zijn de belangrijkste redenen voor de grote afkoppelambitie van de gemeente Oldebroek.

Omschrijving

In Harderwijk heeft een groep buurtbewoners de gemeente gevraagd om de groenstrook waarop wordt afgekoppeld, zelf te mogen beheren en onderhouden. Het resultaat?

Omschrijving

Door extreme buien kampten inwoners van Elspeet verschillende malen met wateroverlast.

Omschrijving

Het vergroten van het riool is geen oplossing voor wateroverlast ’t Harde. Waterslim inrichten van wegen helpt om waterschade te voorkomen.

Project van Gemeente Elburg

De locaties worden geladen...